Iklan

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Flickr Feed

Img 20201213 Wa0058

SUPARLAN Ngundhakake Masarakat Donotirto Sejahtera

202
Spread the love

 

Bantul, Suaradjogja.com — Kalurahan Donotirto, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta kagolong sing duwe potensi kang dumadi saka 13 Padhukuhan, 68 RT. Wandene pakaryan sing ditindakake
warga masarakat saben dinane olah tetanen, bebakulan uga wirausaha. Wirausaha luwih akeh tinimbang kang makarya ana instansi pamarentah (PNS, TNI, Pulisi, Bank, Pegawe kesehatan lan anggota dhewan Bantul. Kajaba kuwi uga ana kang nernak pitik potong. TNI, Pulisi, Anggota Dhewan, Pegawe Kesehatan lan Pegawe Bank, bisa dietung nganggo driji.Krana sengkut, gumregut, sakehing kebutuwan uripe saben dina, kayata ; Pangan, Sandhang,Papan, Pendhidhikan, Kesehatan sarta kebutuwan liyane bisa dipenuhi kanthi lancar. Kayadene kang ditindakake dening Calur No:1 SUPARLAN kang pidalem ana ing Padhukuhan Palangjiwan RT 10 Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta.
Pak Suparlan, Priya lairan Bantul 1 Januari 1960 saliyane pensiunan PNS, guru ana SMPN 1 Saptosari, Paliyan, Gungkidul uga wirausaha mrodhuksi peyek kacang lan rese uga teri kanthi migunaake jeneng usaha *Peyek Kacang Mas Nunu* Pranyata usaha peyek kang direwangi 7 pegawe Iki pemasarane saliyane Bantul, Sleman, KulonProgo, Jogja uga tumeka luwar Kabupaten. Panggonan mau kayata: Boyolali, Sragen, Klaten lan Muntilan. Saliyane usaha peyek, Suparlan uga dol tinuku brambang, lombok kang pemasarane tumeka Blitar, Nganjuk, Tulung Agung, Bandung, Semarang, Sala, Brebes lan Jakarta. Semana uga Ibu Rini Kustiyati garwane, uga usaha warung makan lan sembako *Balong Athena* sing mapane ana Jalan Parangtritis KM 23, Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta.
Kanyata usaha sing diwiwiti Suparlan saka nol persen lan uwis peputra telu, putu loro iki, bisa urip mapan. Pak Suparlan sawise pensiun, duwe greget maju Calur ana ing Pilur serentak bebarengan 23 Kalurahan sa- Kabupaten Bantul, dina Minggu Paing 27 Desember 2020.
Miturut atur pangandikane Calur Suparlan klawan Pawarta Suara Djogja Anggone maju kanthi gegayuhan lan pangajab, yaiku Saperlu mbangun sarta mujudake tata kelola pamrentahan Kalurahan Donotirto tumuju Kalurahan sing luwih becik, maju uga ngrembaka.
*Pangajab* Ngundhakake kemajuwan sakehing maneka bidhang, amrih aja nganti keri klawan desa liyane sa -Kapanewon Kretek.
Ewadene Pangajabe kang utama, kayata: “Ngundhakake kinerjane para pamong (Perangkat) lan Staf Desa sing luwih becik, supaya anggone nglayani masarakat bisa cepet, bener, pener lan tepat sasaran. Mbangun infrastruktur sarta nyawisake sarana, prasarana olah-raga kanggo masarakat. Antarane; Gedhung Serbaguna, lapangan badminton, lapangan Voly, Bal-balan sarta kegiyatan liyane. Kejaba iku uga nyawisake beasiswa kanggo para siswa SD, SMP, SMA/SMK supaya padha bisa kuliyah. Magepokan babagan anggaran dhana kanggo infrastruktur lan sarana prasarana kanthi migunaake APBDhes sarta kerja bebarengan klawan Dhikspora amrih bisa nerusake pendhidhikan. Nglestareake seni budaya adiluhung supaya ora cures tumeka anak putu. Lumantar pentas seni lan gelar budaya kang diadani saben mengeti adeging desa, Majemukan sarta mengeti Kamardhikan RI.
Supaya Gegayuhan, Pangajabe bisa diwujudake kanthi nyata, Suparlan nyuwun donga pangestu lan panyengkuyunge swara ana TPS kanthi nyoblos No; 1.Insya Allah bakal migunani warga masarakat Donotirto.

(Gun,Topo,Yuk,Jono/SD)
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja