Iklan

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Whatsapp Image 2021 03 04 At 08.50.32

Flickr Feed

Img 20201211 Wa0052

R.EKA JURITNA Caturharjo Gumregah Mujudake Pamrentahan Kang Becik Lan Maju

213
Spread the love

 

Kepala Dinas Pemberdhayaan Masarakat Dan Desa Kabupaten Sleman Drs. Budiharjo klawan para pawarta medhia cetak lan elektronik ana ruwang kerjane ngandharake, “Menawa ana ing dina Minggu Kliwon 20 Desember 2020 bakal ngadani Pilurdes serentak kanthi pasarta ana 49 desa. Salah sawijine desa kang ngadani pesta rakyat, yaiku Desa Caturharjo, Kapanewon Sleman, Yogyakarta.
Ewadene salah sijine Calon asmane R. EKA JURITNA warga Padhukuhan Klumprit RT 001, RW 037, Caturharjo, Sleman. R. Eka Juritna, priya lairan Sleman, 07 September 1969, sadurunge maju Calur minangka peternak bebek. Awit panjurunge garwane, Bu Eka ( Sulistyawati, S. Pd) kang ngasta guru ana SMP N1 Mlati, sarta masarakat, tokoh agama, paranpara, maneka kelompok sosial masarakat lan Karang Taruna. Amrih Desa Caturharjo bisa ana perubahan, temahan, bisa tumuju desa sing becik, maju uga ngrembaka sakehing sektor mligine sektor pertanian. Miturut pangandikan Calurdes No: 4 R.Eka Juritna, klawan suara djogja rikala disowani ana daleme, ngandharake pakaryan kang ditindakake dening warga masarakat, supaya bisa nyukupi kebutuwan uripe saben dinane supaya bisa lancar, kanthi maneka pakaryan. Kayata olah tetanen sinambi nernak pitik, bebek, menthok, wedhus lan sapi. Nanging uga ana warga masarakat Caturharjo kang dumadi saka 20 Padhukuhan (Kring) kang makarya Kantor Swasta, Kantor Pamarentah, Pegawe Kesehatan, Tentara, Pulisi, Pedhagang lan Wirausaha yamung bisa dietung nganggo driji.

Pak Eka , sawise ngandharake kahane Desa Caturharjo tumuli ngendika anggone maju Calur kanthi Gegayuhan, yaiku Sedya mujudake tata kelola Pamrentahan Desa Caturharjo kang becik, resik, maju, makmur sarta sejahtera. Ewadene Pangajabe, kayata; Ngundhakake kinerja para pamong desa lan staf, amrih anggone nglayani masarakat bisa lancar. Siyap mbentuk pamrentahan kang becik, jujur, prasaja lan tinarbuka samukawise. Manfangatake dhana desa kanthi luwih teliti, supaya samangsane kanggo kepentingane masarakat Caturharjo bisa satrep kaya sing kapacak ana ing perundhang-undhangan. Ngutamaake warga masarakat Caturharjo, bisa makarya ana perusahaan kang mapane ana wewengkon Caturharjo. Nindaake program-program kerja kang jumbuh marang masarakat. Pangajabe iki, bakal diudaneni sawisi winisuda minangka Lurah Desa Caturharjo taun 2020-2026.
Sawise njabat Lurah, menawa nyidrani janjine marang masarakat R.Eka Juritna siyap mudhun (Lengser) saka Jabatan Lurah.
Supaya bisa kaleksanan lan mujudake pangajabe marang masarakat, “Calurdes R.Eka Juritna, nyuwun donga pangestu sarta panyengkuyungane swara saka masarakat ana ing TPS kanthi Nunul No: 4. Bakal migunani masarakat Caturharjo. Pungkasing pangandikane Calurdes Eka

Kontr: Yuk,Jono
Editor: mtp
Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Developed by Jasa Pembuatan Website Jogja